Goodbye Het Indisch Huis

Ja, het is een verschrikking wat er allemaal bij het Indisch Huis gepresteerd wordt of eigen wat er niet....... 
Wat zou er fout kunnen zijn? Als je het Indisch Huis wilt runnen (of een bedrijf) dan moet je geen ster-allures hebben, geen lange tenen, niet ego trippen, geen vriendjes politiek toepassen en nog meer onhebbelijkheden die je niet moet hebben. Wat dan wel? Gewoon een goed manager zijn die mensen kan leiden, kan inspireren, een voorbeeld zijn en daarbij er in je werk moet hebben. Het hoeft nog niet eens iemand te zijn die veel met "Het Indisch" van doen heeft, daarvoor kan hij terugvallen op zijn staf die wel erg het "Indische bloed" in zich moeten hebben. Het is niet zo moeilijk, maar niemand moet lange tenen hebben en een staf zal het beleid moeten uitvoeren waarvoor de manager verantwoordelijk is of niet? Ook de kwaliteit van de staf moet in het geding zijn. Of is de sfeer erg verziekt dat de staf doodgeslagen is? 
Met de vorige schrijvers ben ik het eens dat het heel jammer is en dat je als Indo je schaamt. Jammer en jammer, kijk naar de Joodse gemeenschap en probeer te leren hoe zij zich hebben georganiseerd en hoe ze functioneren. 
Uiteindelijk is het belangrijk voor het nageslacht dat het Indisch Huis blijft en goed gat functioneren en aan zijn doel gaat beantwoorden. 
Jerry 

Nieuwe reactie inzenden

Door gebruik van dit formulier accepteert u Mollom's privacybeleid.