Over ons

Stichting Adinda is opgericht op 18 augustus 1994. De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië, het verzamelen, restaureren en instandhouden van goederen betrekking hebbend op voormalig Nederlands Oost Indië en  het informeren van belangstellenden en het verzorgen van publiciteit en publicaties over alles wat betrekking heeft op voormalig Nederlands Oost Indië ....

De Stichting maakt voor haar diensten (advies, informatie, documentatie & activiteiten) gebruik van haar netwerken en van verschillende gerenommeerde bureaus voor adviezen, juridische zaken, belastingen, reizen, automatisering, e.a. zaken.

Het Bestuur en vaste mederwerk(st)ers van Stichting ADINDA bestaan uit:

  • Voorzitter/directeur: ing. Frank Ong
  • Secretaris: Ed Brodie
  • Penningmeester I: Nora Ong - Harahap
  • Penningmeester II: Inge Rumeser
  • Promotie & Ondersteunings-team: Dee Purvis-Zegers, Ando & Linda Siegers, Henk & Joyce Beijen, Gaby & Jimmy Purvis, Chris & Belinda Tuhepary, Dave & Kate Peijen, Joey Peijen, Nanda Ho, Hedy Ong